OBVESTILO – IZBIRNI PREDMETIizbpr

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj.

Za šolsko leto 2021/22 smo pripravili pester nabor obveznih izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov. Opise posameznih predmetov najdete na spletni strani šole v brošuri objavljeni spodaj in v spletni učilnici šolske svetovalne službe. Prav tako pa bodo učitelji izbirne predmete, ki jih ponujajo v naslednjem šolskem letu, predstavili učencem v šoli.

Prav tako v vsaki brošuri na začetku najdete tudi osnovne informacije o izbiri in izvajanju izbirnih predmetov ter komu so le-ti namenjeni.
Svetujemo vam, da si vzamete čas in dobro preberete predstavitve.

Po 3. maju bo izveden 1. krog izbire izbirnih predmetov.
Vseh ponujenih izbirnih predmetov ne bomo mogli izvajati, saj določila MIZŠ predpisujejo število skupin za vsako šolo glede na število učencev in oddelkov. Tako bomo izvajali predmete za katere se bo določilo največ učenk in učencev.
Priporočamo, da učenci izberete tak izbirni predmet, pri katerem boste lahko uspešni. Pri odločitvi naj vam bodo v pomoč vaše želje, sposobnosti in interesi.

Vas, spoštovani starši, pa prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, jim svetujete, kajti vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate.

Dodatne informacije in pojasnila o izbirnih predmetih lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Silvestri Gomboc.

- Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2021-22

- Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2021-22


 

Obiskovalci

Na strani je 149 gostov in ni članov .