OBVESTILO - SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

S 1.2.2013 se je začel uporabljati nov Zakon o šolski prehrani. Nov zakon v letih 2013 in 2014 omogoča pridobitev subvencije za malico in kosilo učencev  po nekoliko drugačnih oz. ugodnejših pogojih.
Zakon določa, da so do polne subvencije v šolskem letu 2013 in 2014 upravičeni:
-    za malico: učenci iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji;
-    za kosilo: učenci  iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Pravica je vezana neposredno na odstotek ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka.

Pravico starši uveljavljate na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil. Vloga je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, CSD-jev, v knjigarnah in na spletni strani naše šole. Vlogo za dodatno subvencijo vložite pri pristojnem Centru za socialno delo.

Obveščamo vas, da je vloge za subvencioniranje malice in kosila potrebno vložiti v mesecu avgustu, v kolikor želite, da bo začela veljati od 1.9.2013 naprej. V kolikor boste vlogo vložili med šolskim letom, bo le-ta začela veljati z naslednjim dnem od dneva vložitve.

Vlogo morajo ponovno vložiti tudi tisti starši, ki jim je v šolskem letu 2012/13 že pripadala pravica do subvencionirane šolske prehrane.

Pripravila šol. svet. del.:
Silvestra Gomboc

Obrazec: Subvencionirana šolska prehrana (PDF)

Povezava na spletno stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: UVELJAVLJANJE PRAVIC 

 

Obiskovalci

Na strani je 215 gostov in ni članov .