PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU 2021/22

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA

logo zdravje

Vrtec Cankova se je v letošnjem šolskem letu ponovno vključil v program Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Temeljna cilja programa sta:
• oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja ter
• delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Del tega okolja je bil tudi naš vrtec, saj smo si prizadevali oblikovati varno in zdravo okolje, ki naj pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok, strokovnih delavcev in staršev. V projekt so bile vključene vse štiri skupine. Dejavnosti so potekale skozi vse šolsko leto in so se prepletale z ostalimi dejavnostmi.

Rdeča nit programa v šolskem letu 2021/22 je bila »Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost«.

 Poročilo po dejavnostih (PDF)

Obiskovalci

Na strani je 116 gostov in ni članov .