6. RAZRED

Dan dejavnosti:

 

Vsebina:

Datum:

Nosilec:

Športni dnevi

1.

POHOD

sreda,

11. 9. 019

VID ISMAJLOVIČ

 

2.

Oviratlon in igre z žogo

torek,

8. 10. 2019

VID ISMAJLOVIČ

 

3.

PLAVANJE

četrtek,

13. 2. 2020

VID ISMAJLOVIČ

 

4.

ATLETIKA - PETEROBOJ

petek,

24. 4. 2020

VID ISMAJLOVIČ

 

5.

ORIENTACIJA

četrtek,

14. 5. 2020

VID ISMAJLOVIČ

Kulturni dnevi

1.

MASKA RDEČE SMRTI – gledališka predstava IN KULTURNA DEDIŠČINA

petek,

27. 9. 2019

SILVESTRA GOMBOC IN DRUŽBOSLOVNI AKTIV

 

2.

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNK

petek,

7. 2. 2020

LEA SKRIVANEK IN DRUŽBOSLOVNI AKTIV

 

3.

ZADNJI ŠOLSKI DAN

sreda,

24. 6. 2020

LEA SKRIVANEK IN RAZREDNIKI

Ekskurzija

1.

EKSKURZIJA

V

PREDALPSKE

POKRAJINE

petek,

22. 5. 2020

MONIKA HAJDINJAK

VID ISMAJLOVIČ

Tehniški dnevi

1.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

IN

TEHNIŠKA DEDIŠČINA

nov. ali marec

MATEJA KOCIPER

SILVESTRA GOMBOC

 

2.

ROBOTIKA IN UMETNA INTELIGENCA

ponedeljek,

25. 11. 2019

MATEJA KOCIPER

 

3.

OD IDEJE

DO IZDELKA

ponedeljek,

6. 1. 2020

MATEJA KOCIPER

 

4.

JELKOVANJE

torek,

24. 12. 2019

MATEJA KOCIPER IN RAZREDNIKI

Naravoslovni dnevi

1.

OBDELAVA PODATKOV

četrtek,

5. 12. 2019

 

METKA PRIMEC

 

2.

NOČ GEOGRAFIJE

petek,

3. 4. 2020

 

METKA PRIMEC

MONIKA HAJDINJAK

 

3.

EKO DAN IN GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI

četrtek,

23. 4. 2020

JOLANDA MARUŠKO IN NARAVOSLOVNI AKTIV