DNEVI DEJAVNOSTI: RAZREDNA STOPNJA

DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

KULTURNI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

EKSKURZIJA


KULTURNI DNEVI

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

1.a

·         USTVARJALNE DELAVNICE

·         JELKOVANJE

·         SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

·         PUST

6.10.2018, sob

21.12.2018, pet

7.2.2019, čet

5.3.2019, tor

Vsi učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

2.a

·         USTVARJALNE DELAVNICE

·         JELKOVANJE

·         SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

·         PUST

6.10.2018, sob

21.12.2018, pet

7.2.2019, čet

5.3.2019, tor

Vsi učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

3.a

·         USTVARJALNE DELAVNICE

·         JELKOVANJE

·         SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

·         PUST

6.10.2018, sob

21.12.2018, pet

7.2.2019, čet

5.3.2019, tor

Vsi učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

4.a

·         USTVARJALNE DELAVNICE

·         JELKOVANJE

·         SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

6.10.2018, sob

21.12.2018, pet

7.2.2019, čet

Vsi učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

5.a

·         USTVARJALNE DELAVNICE

·         JELKOVANJE

·         SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

6.10.2018, sob

21.12.2018, pet

7.2.2019, čet

Vsi učitelji RP

 

ŠPORTNI DNEVI

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

1.a

·         JESENSKI KROS

·         POHOD - SIMBIOZA GIBA

·         PLES

·         LOV ZA ZAKLADOM

·         ATLETIKA

18.9.2018, tor

4.10.2018, čet

26.11.2018, pon

26.4.2019, pet

11.5.2019, sob

Vsi učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

2.a

·         JESENSKI KROS

·         POHOD - SIMBIOZA GIBA

·         PLES

·         LOV ZA ZAKLADOM

·         ATLETIKA

18.9.2018, tor

4.10.2018, čet

26.11.2018, pon

26.4.2019, pet

11.5.2019, sob

Vsi učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

3.a

·         JESENSKI KROS

·         POHOD - SIMBIOZA GIBA

·         PLES

·         LOV ZA ZAKLADOM

·         ATLETIKA

18.9.2018, tor

4.10.2018, čet

26.11.2018, pon

26.4.2019, pet

11.5.2019,sob

Vsi učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

4.a

·         JESENSKI KROS

·         POHOD - SIMBIOZA GIBA

·         PLES

·         LOV ZA ZAKLADOM

·         ATLETIKA

18.9.2018, tor

4.10.2018, čet

26.11.2018, pon

26.4.2019, pet

11.5.2019,sob

Vsi učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

5.a

·         POHOD - SIMBIOZA GIBA

·         PLES

·         LOV ZA ZAKLADOM

·         ATLETIKA

·         PLAVANJE

4.10.2018, čet

26.11.2018, pon

26.4.2019, pet

11.5.2019, sob

11.6.2019, tor

Vsi učitelji RP

Učitelj športa

 

TEHNIŠKI  DNEVI

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

1.a

·         ROKODELSKE DELAVNICE

·         VELIKONOČNI ZAJČEK

·         GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI

15.2.2019, pet

3.4.2019, sre

6.4. ali13.4.2019,sobota

/nadomeščanje 2.2.2019/

Razredničarka

OŠ Cankova

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

2.a

·         ROKODELSKE DELAVNICE

·         VELIKONOČNI ZAJČEK

·         GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI

15.2.2019, pet

3.4.2019, sre

6.4. ali13.4.2019,sobota

/nadomeščanje 2.2.2019/

Razredničarka

OŠ Cankova

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

3.a

·         ROKODELSKE DELAVNICE

·         VELIKONOČNI ZAJČEK

·         GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI

15.2.2019, pet

3.4.2019, sre

6.4. ali13.4.2019,sobota

/nadomeščanje 2.2.2019/

Razredničarka

OŠ Cankova

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

4.a

·         ELEKTRIKA

·         PUST

·         GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI

·         KOLESARSKI POLIGON

30.1.2019, sre

5.3.2019,tor

6.4.ali13.4.2019,

sobota /nad.2.2.

31.5.2019, pet

Razredničarka

OŠ Cankova

Razredničarka

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

5.a

·         PUST

·         KOLESARSKI IZPIT

(teoretični del)

·         GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI

·         KOLESARSKI IZPIT

(praktični del)

5.3.2019, tor

27.3.2019, sre

6.4.ali13.4.2019, sobota/nadom.2.2.

31.5.2019, pet

Razredničarka

Razredničarka

OŠ Cankova

Razredničarka,policist

NARAVOSLOVNI  DNEVI

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

1.a

·         ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA – zdravniški pregled

·         TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK/OBISK KORENIKE/

·         EKO DAN

Oktober 2018

16.11.2018, pet

25.4.2019, čet

Razredničarka

Razredničarka in vsi učitelji RP

Razredničarka

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

2.a

·         TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK/OBISK KORENIKE/

·         DAN ZDRAVE KULINARIKE

·         EKO DAN

16.11.2018, pet

25.3.2019,pon

25.4.2019, čet

Razredničarka in učitelji RP

Razredničarka

Razredničarka

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

3.a

·         ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA – zdravniški pregled

·         TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK /OBISK KORENIKE/

·         EKO DAN

Oktober 2018

16.11.2018, pet

25.4.2019, čet

Razredničarka

Razredničarka in učitelji RP

Razredničarka

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

4.a

·         ORIENTACIJA

·         TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK/OBISK KORENIKE/

·         EKO DAN

25.9.2018, tor

16.11.2018, pet

25.4.2019, čet

Razredničarka

Razredničarka in

učitelji RP

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

5.a

·         TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK /OBISK KORENIKE/

·         EKO DAN

·         ŽIVLJENJE NA KOPNEM IN V VODI

16.11.2018, pet

25.4.2019, čet 20.6.2019, čet

Razredničarka in učitelji RP

Razredničarka

Izvajalci šole v naravi


 EKSKURZIJA

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a

OGLED KULTURNIH IN NARAVNIH ZNAMENITOSTI OB  REKI MURI

9.5.2019, četrtek

Vsi učitelji RP

Vodja aktiva

 

 

 

 

RAZRED

VSEBINA

ČAS

IZVAJALCI

1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a

OGLED KULTURNIH IN NARAVNIH ZNAMENITOSTI OB  REKI MURI

9.5.2019, četrtek

Vsi učitelji RP

Vodja aktiva