Izvedli smo naslednje aktivnosti:
PRVA TRIADA:
1. a   VODNA ENERGIJA: Izdelava vodnih mlinčkov,
2. a   VODA JE ŽIVLJENJE – pomen vode: poskusi z vodo,
3. a   ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ: izdelava plakata na temo živali in rastline ob Kučnici,

DRUGA IN TRETJA TRIADA:
4. a   KUČNICA: maketa Kučnice iz naravnih materialov,
5. a   POMEN VODE: od vodnega izvira do pipe: izdelava zgradb v mestu iz naravnih materialov in vzpostavitev vodovodnega sistema,
6. a   ONESNAŽEVANJE VODE IN NJENO ČIŠČENJE: izdelava makete čistilne naprave, izdelava peščenega filtra, izdelava knjižic Viri onesnaževanja voda

7. a   KUČNICA od izvira do izliva: analiza naravnega stanja in vode, živalski in rastlinski svet, hitrost vodnega toka, rečno delovanje – izdelava biltena

8. a   LEDAVA: opis Ledave, fizikalna in kemijska analiza vode, rastlinski in živalski svet, maketa Ledave iz naravnih materialov,

9. a   LEDAVSKO JEZERO nekoč, danes in jutri, vloga in nastanek jezera, fizikalna in kemijska analiza vode, dejavnosti ob jezeru – izdelava biltena

Koordinatorici:
Monika Hajdinjak in Monika Paluc Zamud

 Fotografije