MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA V SREDNJI ŠOLI
(9. razred)

Spoštovani starši!

Učenci, ki nadaljujejo s šolanjem v srednješolskih programih, imajo možnost pridobiti različne oblike štipendij. Vloge za pridobitev katerekoli od teh štipendij vlagajo kandidati za štipendije sami.
Področje štipendiranja ureja nov zakon ZŠtip-1, ki se je začel uporabljat s 1.1.2014 in pravilniki, ki izhajajo iz njega.

Na spodnji spletnih povezavah boste našli aktualne informacije v zvezi s štipendiranjem, aktualno zakonodajo, ki ureja to področje in aktualne razpise oziroma pozive.
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

 

Pedagoginja: Silvestra Gomboc