VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL. L. 2019-20

Informacije za vpis v srednje šole, štipendiranje... (PDF)

POMEMBNI DATUMI:

15. in 16. 02. 2019

Informativni dnevi po srednjih šolah.

do 4. 03. 2019

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti/ dokazila o izpolnjevanju športnih pogojev

od 11. 03. do 23. 03. 2019

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti.

Šole izdajo potrdila do 27.3.2019.

do 02. 04. 2019

Prijavljanje za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/2020.

08. 04. 2019

Javna objava številčnega stanja prijav.

do 23. 04. 2019

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ.

do 29. 05. 2019

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa. (22.5.2019 javna objava na spletu MIZŠ)

14. 06. 2019

Razdelitev zaključnih spričeval.

od 18. 06. 2019 do 21. 06. 2019

Prinašanje dokumentov  za vpis na SŠ in vpis na šolah brez omejitve, izvedba 1. kroga izbirnega postopka, objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni.

od 21. do 26.06. 2019

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka.

28.06. 2019

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.

28.06. do 02.07. 2019

Vpis kandidatov uspešnih v 2. krogu.

03. 07. 2019

Objava prostih mest za vpis v SŠ - 3. krog.

do 30. 08. 2019

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

 

 VPIS V DIJAŠKE DOMOVE 2019/20

 POMEMBNI DATUMI:

15. in 16. 02. 2019

Informativni dnevi po dijaških domovih.

do 02. 04. 2019

Prijavljanje za vpis v dijaški dom za šolsko leto 2019/2020.

do 21. 06. 2019

Morebitni prenosi prijav za vpis v dijaški dom.

do 02. 07. 2019

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.

do 12. 07. 2019

Vpis v dijaški dom (predložitev ustreznih dokazil).

do 30. 09. 2019

Jesenski rok za vpis v dijaški dom (predložitev ustreznih dokazil).