33. FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo razpisala 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava na temo TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA.

Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge na razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici.

Na naši šoli smo v okviru Turističnega krožka pripravili turistični produkt:
»CANJKO-TURISTIČNI SPOMINEK OBČINE CANKOVA«,
ki ga bomo v torek, 16. aprila 2019 med 14. in 18.00 uro,
predstavili na stojnici turistične tržnice v
Mercator centru Murska Sobota, Plese 1.

Izdelali smo predlog za turistični spominek, ki vključuje legendi o izvoru imena naselja Cankova in povezuje dediščino vseh osmih naselij občine Cankova v enotno kulturno doživljajsko zgodbo.

 Mentorica: Monika Hajdinjak, prof.

- Turistična raziskovalna naloga »Canjko-turistični spominek občine Cankova«
- Vabilo na turistično tržnico