Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki jih je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Na tem mestu objavljamo aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev:

Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA V ČASU ŠIRJENJA KORONAVIRUSA (SARS-COV-2) V OŠ CANKOVA

Na podlagi Okrožnic MIZŠ z dne 24.2.2020 in 26.2.2020, Objavljenih informacij in priporočil za ukrepanje ob koronavirusu na spletni strani NIJZ, je ravnateljica sprejela Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času širjenja koronavirusa (SARS-COV-2) v OŠ Cankova. Najdete ga tukaj.