INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu 2018/19 ponujamo naslednje interesne dejavnosti, ki so jih izbrali učenci:

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR

Likovni krožek

Matej Gider

Folklora

Marjeta Rinderer

Likovni krožek (razredna stopnja)

Lidija Skotnik Ketiš

Pravljični krožek

Gabrijela Tivadar

Računalništvo

Darko Fras

Bralna značka

Ljerka H. Podlesek, Nenad Dolgov

Lutkovni krožek 

Bibijana Kerec

Naravoslovni krožek

Verica Gomboc

Logična kresnička

Metka Primec

Matematični krožek

Mateja Kociper

 

 

Geografsko – zgodovinski krožek

Monika Hajdinjak

Šport

Vid Ismajlovič

Nemška bralna značka

Lea Skrivanek

Športni krožek

Tina Frešer

Cvetličarski krožek

Ivana Šadl

Šolska skupnost

Silvestra Gomboc

Ansambelska igra – ID 9-letka

Damjan Kuzma

Angleška bralna značka

Monika Paluc Zamuda

Vesela šola

Silvestra Gomboc

 

 

MČRK

Gabrijela Tivadar

 

 

Otroški pevski zbor

Damjan Kuzma

Mladinski pevski zbor

Damjan Kuzma

 

 

Tehnični krožek– ID 9-letka

Mateja Kociper