ŠOLSKI KOLEDAR

Pouk se začne 3. septembra 2018. Zadnji dan pouka za deveti razred je 14. junij 2019, za vse ostale razrede pa 24. junij 2019.

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

Prvo

od 03. septembra 2018

do 31. januarja 2019

Drugo

od 01. februarja 2019

do 24. junija 2019 (9.r. do 14. junija 2019)

POČITNICE IN PRAZNIKI

TRAJANJE

Jesenske

od 29.10.2018 do 2.11.2018

Novoletne

od 25.12.2018 do 2.1.2019

Zimske

od 18.2.2019 do 22.2.2019

Prvomajske

od 27.4.2019 do 2.5.2019

Letne

od 26.6.2019 do 31.8.2019

Spremembe šolskega koledarja:

7. februar 2018 – pouk popoldan, med 17.00-18.00 proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku

6. oktober 2018– delovna sobota - Kulturni dan - nadomeščanje pouka prostega dne, 24.12.2018

6. april ali 13. april 2019 - delovna sobota - Tehniški dan -  ( v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šol. koledarju )

 11. maj 2019 - delovna sobota - Športn idan, pouk - nadomeščanje pouka prostega dne, 3.5.2019

ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE

Roki za izpite bodo med 26. junijem in 9. julijem 2019 ter med 19. in 30. avgustom 2018, za 9. razrede med 17. junijem in 1. julijem 2019 ter med 19. in 30. avgustom 2019.

ROKI POPRAVNIH IZPITOV, KI SE IZVAJAJO PO FLEKSIBILNEM PREDMETNIKU

4. marec 2019 – 11. marec 2019

20. maj 2019 – 27. maj 2019

ROKI ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

REDNI ROK

DATUM

PREDMET

07.05.2019

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred

09.05.2019

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

13.05.2019

NPZ iz tretjega predmeta – fizika za 9. razred

13.05.2019

NPZ iz tujega jezika nemščina za 6. razred

 

Informativni dnevi v srednjih šolah bodo 15. in 16. februarja 2019. Učenci 9. razredov so v petek, 15. februarja 2019 pouka prosti in se udeležijo informativnega dne na izbranih srednjih šolah.