ŠOLSKI KOLEDAR

Pouk se začne 2. septembra 2019. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2020, za vse ostale razrede pa 24. junij 2020.

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

Prvo

od 02. septembra 2019

do 31. januarja 2020

Drugo

od 03. februarja 2020

do 24. junija 2020 (9.r. do 15. junija 2020)

 

POČITNICE IN PRAZNIKI

TRAJANJE

Jesenske

od 28.10.2019 do 1.11.2019

Novoletne

od 25.12.2019 do 2.1.2020

Zimske

od 24.2.2020 do 28.2.2020

Prvomajske

od 27.4.2020 do 1.5.2020

Letne

od 26.6.2020 do 31.8.2020

 

3.1.2020 za učence pouka prost dan.

ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE

 

16.6.2020 – 29.6. 2020

predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda -1. ROK

 

26.6.2020 - 9.7. 2020

predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda – 1. ROK

 

18.8.2020 - 31.8.2020

predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. razreda – 2. ROK

 

ROKI POPRAVNIH IZPITOV, KI SE IZVAJAJO PO FLEKSIBILNEM PREDMETNIKU

1. marec 2020 – 8. marec 2020

26. junij 2020 – 9. julij 2020

 

ROKI ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Redni rok

DATUM

PREDMET

05.05.2020

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred

07.05.2020

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

11.05.2020

NPZ iz tretjega predmeta – za 9. razred

11.05.2020

NPZ iz tujega jezika nemščina za 6. razred

 

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi v srednjih šolah bodo 14. in 15. februarja 2020. Učenci 9. razredov so v petek, 14. februarja 2020 pouka prosti in se udeležijo informativnega dne na izbranih srednjih šolah.