TEKMOVANJA

TEKMOVANJE

MENTOR

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Tekmovanje iz logike

Metka Primec

26.9.2019

/

19.10.2019

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Verica Gomboc

11.10.2019

/

16.10.2019

Tekmovanje iz biologije

Verica Gomboc

16.10.2019

/

29.11.2019

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 7.r

Monika Paluc Zamuda

31.1.2020

/

29.2.2020

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 8.r

Monika Paluc Zamuda

21.10.2019

/

25.11.2019

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 9.r

Monika Paluc Zamuda

14.11.2019

15.01.2020

17.3.2020

Tekmovanje iz tujega jezika nemščine

Monika P. Zamuda

21.11.2019

/

12.3.2020

Kviz o naravi in človeku v KPG -6.-9.r

Silvestra Gomboc, mentorji

Okt 2019-maj 2020;finale maj,junij 2020

Datum še ni določen

/

Kviz – Naravni parki Slovenije

Mentorji

čez vse leto

Čez vse leto

/

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (SLJ)

Razredničarke, Ljerka H. Podlesek

12.11.2019

09.1.2020

7.3.2020

Tekmovanje iz zgodovine

Monika Hajdinjak

3.12.2019

4.2.2020

14.3.2020

Tekmovanje za Preglovo priznanje (KEM)

Verica Gomboc

20.1.2020

/

4.4.2020

Tekmovanje iz geografije

Monika Hajdinjak

11.12.2019

13.2.2020

17.4.2020

Tekmovanje za Štefanovo priznanje (FIZ)

Metka Primec

5.2.2020

27.3.2020

9.5.2020

Kresnička

Vid Ismajlovič,

razredne učiteljice

5.2.2020

/

/

Nemška bralna značka

Lea Skrivanek

marec 2020

/

/

Revija pevskih zborov

Damjan Kuzma

/

april 2020

/

Tekmovanje EKO kviz

Milenca Vrbnjak

februar 2020

/

/

Tekmovanje iz Vesele šole Pila

Silvestra Gomboc

11.3.2020

/

8.4.2020

Tekmovanje za Vegovo priznanje (MAT) – Kenguru

Mateja Kociper

19.3.2020

/

18.4.2020

Tekmovanje Mladi raziskovalci Slovenije ZOTKS

mentorji

/

april 2020

maj 2020

Tekmovanje Mladi raziskovalci zgodovine

mentorji

/

/

maj 2020

Tekmovanje iz

Cici vesele šole

Silvestra Gomboc

14.5.2020

/

/

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav gradiv

Mateja Kociper

/

3.4.2020

16.5.2020

Mehurčki

Lidija S. Ketiš

2.4.2020

/

/

Turizmu pomaga lastna glava

Monika Hajdinjak

/

marec 2020

april 2020

Športna značka – plavanje

Vid Ismajlovič

skozi vso šolsko leto

Tekmovanje za čiste zobe

razredne učiteljice

skozi vso šolsko leto

Bralna značka

Nenad Dolgov

Ljerka Hajdinovič Podlesek

skozi vso šolsko leto

Natečaji-likovni, literarni

razredniki, mentorji

skozi vso šolsko leto

Športna tekmovanja

Vid Ismajlovič

skozi vso šolsko leto