TEKMOVANJA

TEKMOVANJE

MENTOR

ŠOLSKO TEKMOVANJE

REGIJSKO TEKMOVANJE

DRŽAVNO TEKMOVANJE

Tekmovanje iz logike

Metka Primec

27.9.2018

/

20.10.2018

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Verica Gomboc

12.10.2018

/

17.11.2018

Tekmovanje iz biologije

Verica Gomboc

17.10.2018

/

30.11.2018

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine  7.r

Monika P. Zamuda

31.1.2019

/

28.2.2019

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 8.r

Monika Paluc Zamuda

15.10.2018

/

19.11.2018

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 9.r

Monika Paluc Zamuda

14.11.2018

17.01.2019

20.3.2019

Tekmovanje iz tujega jezika nemščine

Lea Skrivanek

22.11.2018

/

12.3.2019

 

 

     

Kviz – Naravni parki Slovenije

Silvestra Gomboc Monika Hajdinjak

datum še ni določen

datum še ni določen

/

Kviz o naravi in človeku KGP

Silvestra Gomboc,

mentorji

datum še ni določen

datum še ni določen

/

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (SLJ)

Ljerka H. Podlesek, Bibijana Kerec, Ivana Šadl

11.12.2018

23.1.2019

9.3.2019

Tekmovanje iz zgodovine

Monika Hajdinjak

4.12.2018

5.2.2019

16.3.2019

Tekmovanje za Preglovo priznanje (KEM)

Verica Gomboc

21.1.2019

/ 30.3.2019

Športna tekmovanja

Vid Ismajlovič

/

skozi vso šol. leto

/

Tekmovanje iz geografije

Monika Hajdinjak

Silvestra Gomboc

15.1.2019

6.3.2019

12.4.2019

Tekmovanje za Štefanovo priznanje (FIZ)

Metka Primec

6.2.2019

15.3.2019

6.4.2019

Kresnička

Vid Ismajlovič in razredne učiteljice

6.2.2019

/

/

Nemška bralna značka

Lea Skrivanek

marec 2019

/

 

       

 

Revija pevskih zborov

Damjan Kuzma

/

april 2019

/

Tekmovanje EKO kviz

Milenca Vrbnjak

februar 2019

/

 

Angleška bralna značka

Monika Paluc Zamuda

februar/ marec 2019

/

/

Tekmovanje iz Vesele šole Pila

Silvestra Gomboc

13.3.2019

/

10.4.2019

Tekmovanje za Vegovo priznanje (MAT) - Kenguru

Mateja Kociper

21.3.2019

/

13.4.2019

Tekmovanje Mladi raziskovalci ZOTK

mentorji

/

april  2019

maj 2019

Tekmovanje Mladi raziskovalci zgodovine

Monika Hajdinjak

/

/

maj 2019

Tekmovanje iz Cici vesele šole

Silvestra Gomboc

19.4.2019

/

/

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav gradiv

Mateja Kociper

/

5.4.2019

18.5.2019

Računanje je igra

Bibijana Kerec, razredničarke

maj 2019

/

/

Bralna značka

Nenad Dolgov

Ljerka H. Podlesek

 skozi vso šol. leto

 

 

Natečaji

mentorji

skozi vso šol. leto

   

Mehurčki

Lidija S. Ketiš

5.4.2019

/

/

Športna značka plavanje

Vid Ismajlovič

skozi vso šol. leto

 

 

Turizmu pomaga lastna glava

Monika Hajdinjak

/

marec 2019

april 2019