ZAPOSLENI

 RAZREDNA STOPNJA

RAZRED

RAZREDNIK

GOVORILNA URA

SORAZREDNIK

1.r

Gabrijela Tivadar

sreda, 11.55-12.40

Brigita Kolmanko

2.r

Marjeta Rinderer

petek, 11.55-12.40

Milenca Vrbnjak

3.r

Lidija Skotnik Ketiš

torek, 12.45-13.30

Ljerka H. Podlesek

4.r

Bibijana Kerec

torek, 12.45-13.30

Damjan Kuzma

5.r

Ivana Šadl

po dogovoru

Nenad Dolgov

 

PREDMETNA STOPNJA

RAZRED

RAZREDNIK

PREDMET

GOVORILNA URA

SORAZREDNIK

6.r

Vid Ismajlovič

ŠPO, IŠP, ŠZZ NŠPO

po dogovoru

Metka Primec

7.r

Monika Hajdinjak

GEO, ZGO, DKE, TVZ, OPB, ISP

torek,

12.45 – 13.30

Verica Gomboc

8.a

Monika P. Zamuda

TJN, AI 1, 2, 3 NIP TJA, NIP TJN

ponedeljek,

11.55 – 12.40

Lea Skrivanek

9.a

Mateja Kociper

MAT, TIT, OGL, ID 9-letka, OPB

po dogovoru

Silvestra Gomboc

 

Učitelj

Predmet

Govorilna ura

Nenad Dolgov

knjižnica

po dogovoru

Darko Fras

MME, ROID

po dogovoru

Damjan Kuzma

GUM, MPZ, OPZ, ID 9-letka

po dogovoru

Brigita Kolmanko

OPB, pomočnica ravnateljice v vrtcu

po dogovoru

Doroteja Gomboc

LUM

po dogovoru (sreda)

Silva Vratuša

GOS

po dogovoru

Silvestra Gomboc

svetovalno delo, OPB, ISP, DSP

po dogovoru

Lea Skrivanek

TJN

sreda, 11.55-12.40

Milenca Vrbnjak

OPB

četrtek, 10.15-11.00

Verica Gomboc

NAR, BIO, KEM, JV

torek, 12.45- 13.30

Ljerka H. Podlesek

SLJ

torek, 12.45-13.30

Metka Primec

MAT, FIZ

Ponedeljek, 7.30 – 8.15

 

ZUNANJI SODELAVCI

PREDMET

Tina Tanacek

specialna pedagoginja

Vesna Grah / Nuša Benko

pedagoginja/ spec. pedagoginja

 

RAVNATELJICA

PREDMET

Jolanda Maruško

ravnateljica, OPB

 

OSTALI ZAPOSLENI

Veronika Bokan/ Mojca Legen

tajnica VIZ

Slavko Žalman

hišnik

Lilijana Bernad

kuharska pomočnica

Bili Štertak

kuhar

Simona Kerec

kuharica v vrtcu

Marija Ficko

čistilka

Zdenka Opaka

čistilka

Mihaela Kosednar

čistilka

Silva Dervarič/Elizabeta Vogrinčič

čistilka

Anja Bačič

program javnih del

Petra Küčan

program javnih del

Janja Tratnjek

program javnih del

Lea Vogrinčič

program javnih del

Ksenija Valner

projekt Skupaj do znanja