ZAPOSLENI

RAZREDNA STOPNJA

RAZRED

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

1.r

Marjeta Rinderer

Tina Frešer

2.r

Gabrijela Tivadar

Milenca Vrbnjak

3.r

Lidija Skotnik Ketiš

Brigita Kolmanko

4.r

Bibijana Kerec

Nenad Dolgov

5.r

Ivana Šadl

Vid Ismajlovič

PREDMETNA STOPNJA

RAZRED

RAZREDNIK

PREDMET

SORAZREDNIK

6.r

Monika Hajdinjak

GEO, ZGO, DKE,OPB, ISP

Verica Gomboc

7.r

Monika Paluc Zamuda

TJN, AI1,2,NIP TJA, NIP TJN

Lea Skrivanek

8.a

Mateja Kociper

MAT, TIT, OGK, ID 9-letka

Sillvestra Gomboc

9.a

Metka Primec

MAT,FIZ

Ljerka H. Podlesek

Učitelj

Predmet

Nenad Dolgov

knjižnica

Darko Fras

NIP RAČ, ROID

Damjan Kuzma

GUM, MPZ, OPZ, ID 9-letka

Brigita Kolmanko

OPB, pomočnica ravnateljice v vrtcu

Silvestra Gomboc

svetovalno delo,  OPB, ISP, DSP

 Vid Ismajlovič

 ŠPO, ŠSP,ŠZZ, NIP ŠPO

Lea Skrivanek

TJN

Milenca Vrbnjak

OPB

Verica Gomboc

NAR, BIO, KEM,  JV

Ljerka H. Podlesek

SLJ

Tina Frešer

druga str. delavka 1. razred, OPB

ZUNANJI SODELAVCI

PREDMET

 

 Matej Gider

LUM

 

Nuša Benko

specialna pedagoginja

 
Silva Vratuša GOS, SPH

RAVNATELJICA

PREDMET

Jolanda Maruško

ravnateljica, ISP

Pogovorne ure se izvajajo po predhodnem dogovoru z učiteljem.

OSTALI ZAPOSLENI

Veronika Bokan

tajnica VIZ

Slavko Žalman

hišnik

Simona Kerec

kuharica v vrtcu

Bili Štertak

kuhar

Lilijana Bernad

kuharska pomočnica

Marija Ficko

čistilka

Zdenka Opaka

čistilka

Mihaela Kosednar

čistilka

Silva Dervarič

čistilka

Katja Sušnik

program javnih del

Ivanka Fras

program javnih del

Peter Benko

program javnih del

Vesna Grah

program javnih del

Mojca Belec

program javnih del

Ksenija Valner

projekt Skupaj do znanja