PROJEKT NOSILEC
Eko šola kot način življenja Metka Primec
Shema šolskega sadja in zelenjave Marjeta Rinderer
Rastem s knjigo Nenad Dolgov
Zlati sonček Marjeta Rinderer, Lidija S. Ketiš, Gabrijela Tivadar
Krpan Vid Ismajlovič
Policist Leon svetuje Ivana Šadl, Miran Kuhar
Velikonočni zajček Učitelji razredne stopnje
Puberteta tako in drugače Verica Gomboc
Mednarodno sodelovanje šol Vid Ismajlovič, Monika P. Zamuda
Sodelovanje s Krajinskim parkom Goričko Silvestra Gomboc, Monika Hajdinjak
Sodelovanje s Pavlovo hišo v Potrni Jolanda Maruško
Spoznaj, varuj, ohrani -Dediščina gre v šolo Ljerka H. Podlesek, Damjan Kuzma
Simbioza giba Vid Ismajlovič, Bibijana Kerec
Dan brez avtomobila (22. september) Učiteljice RP, Nejc Nemec
Eko branje Nenad Dolgov, Ljerka H. Podlesek