PREVOZI UČENCEV V ŠOLO IN DOMOV

PREVOZI

Za učence so organizirani prevozi z avtobusi. Varstvo vozačev organiziramo od 1245 – 1445 ure oziroma do odhoda avtobusa. Seznam varstva vozačev se nahaja v LDN šole in je izobešen v avli šole. V času varstva vozačev učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja in informatorke.Prevozništvo Petek

VOZNI RED AVTOBUSA ZA  OŠ CANKOVA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

PRIVOZ AVTOBUSOV V OSNOVNO ŠOLO CANKOVA

Postajališče Odhod
Topolovci 6:50
Domajinci GD 6:52
Krašči ŽAGA 6:55
Krašči WOLF 6:58
Gornji Črnci GD 7:01
Gornji Črnci/Domajinci 7:04
Cankova 7:07
Skakovci 7:10
Cankova 7:13

 

Postajališče Odhod
Gerlinci 6:30
Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE 6:33
Gerlinci 6:38
Gornji Črnci BOŽEK 6:40
Korovci GASILSKI DOM 6:42
Cankova 6:45

 

RAZVOZ AVTOBUSOV IZ OSNOVNE ŠOLE CANKOVA JE OB 14:40 V OBE SMERI

Postajališče Odhod
Cankova 14:40
Korovci GASILSKI DOM
Gornji Črnci GD
Krašči POKOPALIŠČE
Krašči WOLF
Krašči ŽAGA
Domajinci GD
Topolovci
Cankova 15.05
Skakovci
Gederovci

Postajališče Odhod
Cankova 14:40
Gornji Črnci/Domajinci - Romi  
Gornji Črnci BOŽEK  
Gerlinci  
Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE  
Gerlinci  
Fikšinci  

VARNA POT V ŠOLO

80. člen Zakona o varnosti cestnega prometa govori, da morajo starši  poskrbeti, da ima otrok v 1. razred ustrezno spremstvo.
Učenci prvih in drugih razredov morajo nositi rumene rutice.
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Napotki za učence:

·         v šolo izberi najkrajšo in najbolj varno pot;

·         upoštevaj prometno ureditev in signalizacijo;

·         vedno hodi po notranji strani pločnikov;

·         kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste;

·         cesto prečkaj samo na prehodu za pešce;

·         vožnja s kolesi je dovoljena samo učencem z opravljenim izpitom za kolo;

·         kolesa puščajte samo na za to določenem mestu in jih primerno zavarujte.

Šola ne odgovarja za varnost učencev, ki prihajajo v šolo s kolesi z motorjem in s kolesi, ki niso ustrezno opremljena, brez ustrezne opreme in izpitov.