PREVOZI UČENCEV V ŠOLO IN DOMOV

PREVOZI

Za učence so organizirani prevozi z avtobusi. Varstvo vozačev organiziramo od 1245 – 1445 ure oziroma do odhoda avtobusa. Seznam varstva vozačev se nahaja v LDN šole in je izobešen v avli šole. V času varstva vozačev učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja in informatorke.


Prevozništvo Petek

VOZNI RED AVTOBUSA ZA  OŠ CANKOVA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

PRIVOZ AVTOBUSOV V OSNOVNO ŠOLO CANKOVA

 

Postajališče

Odhod

Topolovci

6:10

Krašči –križ HŠ 33

6:15

Domajinci – križišče za Domajinski vrh

6:20

Domajinci VGD

6:27

Krašči žaga

6:30

Krašči WOLF

6:33

Krašči – HŠ 7

6:34

Krašči – Ficko HŠ 64

6:35

Gornji Črnci GD

6:37

Gornji Črnci/Domajinci

6:38

Cankova

6:42

Skakovci

6:47

Cankova

6:52

Postajališče

Odhod

Fikšinci

6:58

Gerlinci

7:00

Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE

7:03

 

 

Gerlinci FLEGAR

7:06

Gornji Črnci BOŽEK

7:08

Korovci GASILSKI DOM

7:11

Cankova

7:14

 

RAZVOZ AVTOBUSOV IZ OSNOVNE ŠOLE CANKOVA JE OB 14:40 V OBE SMERI

 

Postajališče

Odhod

Cankova

14:40

Korovci GASILSKI DOM

 

Gornji Črnci GD

 

Krašči POKOPALIŠČE

 

Krašči HŠ 7

 

Krašči WOLF

 

Krašči ŽAGA

 

Domajinci GD

 

Domajinci – križišče za Domajinski vrh

 

Krašči –križ HŠ 33

 

Topolovci

 

Cankova

 

Skakovci

 

Gederovci

 

Postajališče

Odhod

Cankova

14:40

Gornji Črnci/Domajinci - Romi

 

Gornji Črnci BOŽEK

 

Gerlinci

 

Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE

 

Gerlinci

 

Fikšinci

 

 


VARNA POT V ŠOLO

80. člen Zakona o varnosti cestnega prometa govori, da morajo starši  poskrbeti, da ima otrok v 1. razred ustrezno spremstvo.
Učenci prvih in drugih razredov morajo nositi rumene rutice.
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Napotki za učence:

·         v šolo izberi najkrajšo in najbolj varno pot;

·         upoštevaj prometno ureditev in signalizacijo;

·         vedno hodi po notranji strani pločnikov;

·         kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste;

·         cesto prečkaj samo na prehodu za pešce;

·         vožnja s kolesi je dovoljena samo učencem z opravljenim izpitom za kolo;

·         kolesa puščajte samo na za to določenem mestu in jih primerno zavarujte.

Šola ne odgovarja za varnost učencev, ki prihajajo v šolo s kolesi z motorjem in s kolesi, ki niso ustrezno opremljena, brez ustrezne opreme in izpitov.