SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalno delo v vrtcu opravlja Silvestra Gomboc, prof. geografije in pedagogike. Skrbi za optimalen razvoj vsakega otroka. Na podlagi posebnega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa in na strokovno – avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Svetovalna delavka sodeluje s starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in vodstvom vrtca.

Uradne ure pedagoginje so:

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

10.30 - 12.00

 

7.00 - 9.00

14.00 - 15.00

8.00 - 9.30

14.35 - 15.00

8.00 - 9.30

 

8.00 - 9.30