PUBLIKACIJA VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2015-16

Publikacija 2015-16

 


 

SREČANJE Z BABICAMI IN DEDKI

simbiozagiba sep 2015 110V okviru vseslovenskega projekta Simbioza smo v vrtcu z babicami in dedki v sredo, 23.9.2015, izvedli sprehod po Cankovi. Na igrišču nas je pričakala s svojimi dobrotami tetka Jesen. Skupaj smo zarajali, se razgibali v gibalnih igrah ter sledili geslu: »Gibanje je življenje in življenje je gibanje.«

 

Galerija

 

Strokovne delavke vrtca


 

VPIS V VRTEC PRI OŠ CANKOVA
OD 9.3. DO 9.4.2015

Vpisujemo otroke od enega leta starosti naprej in do vstopa v šolo.
Otroke, ki že obiskujejo vrtec, ni potrebno ponovno vpisati.

Vpis lahko opravite vsak dan pri pedagoginji Silvestri Gomboc
(pisarna št. 19)

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
10:30 – 12:30 7:30 – 9:00 7:00 – 8:00 15:00 – 16:00 10:30 – 12:30


oz. oddate izpolnjeno vlogo za vpis v tajništvu šole.
(Zraven obvezno prinesite osebne dokumente otroka in staršev.)

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski št. 02/540 91 40 ali
02/540 91 42.

Vloge za vpis najdete na spletni strani OŠ Cankova ali jih dobite pri pedagoginji oz. v tajništvu šole.

Uprava OŠ Cankova

Vloga za vpis (PDF)


 

SMUČARSKI TEČAJ

Tudi letos je smučarski klub Pomurje organiziral smučarski tečaj za pomurske osnovnošolce. Tečaj je potekal 13. zapored. Kljub nekoliko slabši zimi je tečaj uspešno zaključen. Udeležilo se ga je tudi nekaj otrok iz OŠ Cankova.

Vid Ismajlovič

Galerija


ODDAJA VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA


Na osnovi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 602-6/2014, z dne 11.12.2014 vas obveščano o oddaji vlog za znižano plačilo vrtca.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ul. RS št. 99/2013) je bila spremenjena določba 33. člena zakona, ki je določala, da se pravica do znižanega plačila vrtca prizna za koledarsko leto. Spremenjena določba drugega odstavka 33. člena ZUPJS določa, da pripada pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta, torej s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za eno leto.

Staršem, katerim bo odločba prenehala veljati 31.12.2014, morajo vlogo o znižanem plačilu vrtca ponovno vložiti v mesecu decembru 2014. V primeru, da ste v letu 2014 na CSD uveljavljali neko spremembo (npr. izgubo zaposlitve, povečanje št. družinskih članov, itd.), vam je center na osnovi te spremembe izdal novo odločbo o znižanem plačilu vrtca z novim obdobjem veljavnosti (primer: odločba velja od 1.9.2014 do 31.8.2015 - starši morajo vložiti ponovno vlogo za znižano plačilo vrtca v mesecu avgustu 2015, v mesecu ko jim poteče odločba). Starši, ki na novo vključujejo otroka v vrtec, morajo vlogo vložiti mesec dni pred vstopom v vrtec.

Iz informacijskega sistema CSD je razvidno, da približno polovici vseh upravičencev do znižanega plačila vrtca, pravica poteče konec letošnjega leta, torej decembra, vsi ostali imajo pravico priznano še naprej.
Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za znižano plačilo vrtca ali pozabili na oddajo vloge, če jim poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev. Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/
Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi vaše EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.

Navodila:
1. Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.
2. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pred registracijo. Nato izberite gumb »Poizvedba«.
3. V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registracija«.

VRTEC PRI OŠ CANKOVA

 

 


 

RODITELJSKI SESTANEK VRTEC

VABILO

Vabimo vas na skupni roditeljski sestanek, ki bo v torek, 16.9.2014, ob 16. uri v prostorih OŠ Cankova.

Dnevni red:
1. Kratek pogled nazaj v šol. leto 2013-14
2. Delo na ravni vrtca v šolskem letu 2014/2015
3. Oddelčni roditeljski sestanki

Vljudno vabljeni!

 

 

 


 

 

MAMICE MEDICINSKE SESTRE V VRTCU
V sklopu projekta Zdravje v vrtcu smo se seznanili tudi s poklicem medicinske sestre. Na obisk smo povabili mamico Petro, ki dela v operacijski sobi, mamico Tino, ki skrbi za starejše v domu ostarelih ter mamico Leo, ki dela v ambulanti. Tudi sami smo se zaigrali v igri vlog zdravnika, medicinskih sester, najraje pa smo bili pacienti.
Kasneje smo si ogledali še opremo reševalnega vozila ter se tudi vsi skupaj zapeljali.

otroci in vzgojiteljice skupine medvedki

Fotografije


 

 

Srečanje z mamicami

srecanje mamice j apr 2013001V mesecu marcu smo izvedli popoldansko srečanje z mamicami. Najprej smo  v okviru gibalnega projekta Mali sonček izvedli Igre brez meja v telovadnici. Prijetno utrujeni smo srečanje nadaljevali v igralnici, kjer smo mamice za praznik razveselili z nastopom in skromnim darilom. S skupnimi močmi pa smo izdelali Kapljice ljubezni.
Za zaključek smo skupaj še zaplesali Račke.

Fotogalerija


 

 

VPIS V VRTEC PRI OŠ CANKOVA
OD 3.3. DO 31.3.2014

Vpisujemo otroke od enega leta starosti naprej in do vstopa v šolo. Otroke, ki že obiskujejo vrtec, ni potrebno ponovno vpisati.
Vpis lahko opravite vsak dan pri pedagoginji Silvestri Gomboc (pisarna št. 19)

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

14:30 – 16:00

7:00 – 7:30

8:30 – 10:00

11:00 – 12:30

10:30 – 12:30

oz. oddate izpolnjeno vlogo za vpis v tajništvu šole.
(Zraven obvezno prinesite osebne dokumente otroka in staršev.)
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski št. 02/540 91 40 ali 02/540 91 42. Vloge za vpis najdete na spletni strani OŠ Cankova ali jih dobite pri pedagoginji.

Vloga za vpis v vrtec (PDF)

Uprava OŠ Cankova