OBVESTILO - Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obvestilo (PDF)