PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Zato si prizadevamo, da:
• otrok že ob vstopu v vrtec dobi dobre izkušnje, zato ga skupaj s starši uvajamo v novo okolje in odnose z novimi osebami, tako da ohranja občutek varnosti, saj so starši prevajalci otrokovih čustev;

• imajo starši možnost vključevanja v vzgojni proces s tem, da so seznanjeni z dogajanjem v vrtcu in so aktivni sooblikovalci in soizvajalci vzgojnega dela glede na letni načrt dela;

• imajo starši možnost vsakodnevnih stikov in razgovorov z vzgojnim osebjem;
• s starši gojimo odprt odnos in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, počutju in izvajanju dejavnosti v skupini;
• z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo starši in otroci, ravnamo odgovorno in zaupno;
• s spoznanji stroke starše seznanjamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja s predšolskim otrokom.
Oblike sodelovanja s starši so:
• roditeljski sestanki,
• pogovorne ure,
• strokovna in družabna srečanja,
• delavnice, predavanja, pohodi za Mali sonček,
• delovanje preko sveta staršev in sveta zavoda

govorilne ure za starše bomo izvajali ob četrtkih od 16.00 do 18.00 in sicer:

24. 10. 2019                                                            26. 03. 2020

28. 11. 2019                                                            23. 04. 2020

23. 01. 2020                                                            21. 05. 2020   

20. 02. 2020                                                          

V mesecu, ko je roditeljski sestanek oz. predavanje za starše, takrat pogovorna ura odpade.