baner konec

erasmus plus 300x86Logo sofinancira program EU 1024x138

ERASMUS + KA 210

WE SAY THAT STOP WASTING – Nehajmo onesnaževati, ukrepajmo!

Project page - Spletna stran projekta logo

Od 1.maja 2022 je Osnovna šola Cankova vključena v projekt Erasmus+ KA 210 Manjša partnerstva. V projektu We say that stop wasting je koordinatorica naša šola. Sodelujemo s partnerji iz Poljske in iz Turčije. V začetnem obdobju je bila vključena tudi Portugalska, ki pa je od sodelovanja odstopila. V okviru projekta so predvidene izmenjave med učenci in učitelji. Projekt traja do 31.7.2023.
Izhodišče za razvoj projekta in aktivnosti:
- Namerno ali nevede ustvarjamo ogromne količine odpadkov na različnih področjih, predvsem v naših šolah, domovih in pri drugih dejavnostih.
- V vsakdanjem življenju se srečujemo z odpadno hrano, onesnaženimi vodnimi viri in energijo, ki močno ogroža okolje.
- Prisotno je globalno segrevanje, ki ogroža naš planet in z ozaveščanjem želimo vplivati na krepitev tega zavedanja in ukrepanja.
- Smo Eko šola, okolju prijazna šola.
- Živimo v obmejnem podeželskem okolju in želimo našim učencem omogočiti primerljiva znanja, kot jih imajo njihovi vrstniki v Evropi.

Cilji projekta:

- komunikacija in izmenjava učencev med državami partnericami,
- želimo vplivati na posameznike in širšo skupnost, da začnejo opuščati nekatere slabe navade, ter da našim učencem in zaposlenim omogočimo razvoj zelenih veščin,
- krepiti okoljsko zavest v šolah, tako da se bodo naši učenci in zaposleni tudi v prihodnje aktivno vključevali v okolju prijazne dejavnosti,
- razvijati znanje, veščine in odnos do podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, prispevati k rešitvam tovrstnih problemov,
- omogočiti šolam in udeležencem več »zelenih praks«, spodbujati prizadevanja za prenos naših dosežkov v naše okolje in na prihodnje generacije,
- spodbujati zavedanja o okoljskih vprašanjih pri poučevanju (zmanjševanje odpadkov, transport, zmanjševanje ogljičnega odtisa),
- razviti gradiva za izmenjavo dobrih praks in učinkovitih izobraževalnih oblik in politik na temo okoljske odgovornosti in trajnosti.

Izbrane prioritete in teme projekta:

- okolje in boj proti podnebnim spremembam (problem zavržene hrane, vode in energije)

- razvoj ključnih kompetenc.

Tema projekta je okoljsko zasnovana, saj vključuje naš odnos do okolja in podnebnih sprememb ter razvija »zelene veščine« na poti k trajnostnemu razvoju. S tem se pridružujemo evropskemu zelenemu razvoju (»zeleni Erasmus«), ki je ena od prioritet Evropske unije v razvojnem načrtu. Projekt v ospredje postavlja ozaveščanje na različnih ravneh o okoljskih problemih in nujnosti smotrne rabe naravnih dobrin in vključevanja trajnostnega razvoja za omilitev podnebnih sprememb.
Nekatera glavna vodilna vprašanja na mobilnostih bodo:
1. Kako s preprostimi koraki narediti naša življenja trajnostno naravnana?
2. Kako kot posamezniki, skupnosti, ustanove ali celotna družba prispevati k zniževanju globalnega segrevanja Zemlje?
3. Kako z zelenimi ukrepi postati odgovoren državljan in ustvariti manj odpadkov?

Predvidene mobilnosti:
- izmenjava učencev na Poljsko v mesto Varšava, v času od 11.12.-17.12.2022,
- izmenjava učencev v Turčijo, v mesto Balikesir, v času od 28.5.2023 -3.6.2023.
- mobilnost poljskih učencev in učiteljev na naši šoli je predvidena v času od 16.4.2023 -22.4.2023.

Končni rezultati:
- gledališka dejavnost – gledališka predstava,
- okrogle mize in študije primerov tudi z vključevanjem lokalne skupnosti (intervjuji),
- ustvarjalne in inovativne delavnice (konkretni izdelki za ozaveščanje),
- bilten oziroma brošure, šolski blog z ozaveščevalnimi aktivnostmi za posameznike, skupnost in družbo,
- učilnica v naravi z ogledi in dogodki, ki bodo ozaveščali udeležence, spreminjali njihove navade in navade skupnosti
- okolju prijazna šola, trajnostno naravnana

Kdo lahko sodeluje? Učenci 7., 8. in 9. razreda (12.-15 let), ki se zavedajo okoljskih problemov, ter si želijo razvijati svoje jezikovne, medkulturne in komunikativne sposobnosti.
Učitelji, ki so aktivno vključeni v projekt: Monika Hajdinjak (koordinatorica), Vid Ismajlovič, Monika Paluc Zamuda, Lea Skrivanek, Mateja Kociper, Nataša Lončar, Darko Fras in Nenad Dolgov. Med sodelujočimi je ravnateljica Jolanda Maruško. Glede na naloge pri projektu bodo učitelji vključevali v projekt zainteresirane učence. Izbor bo narejen glede na kriterije.


 DOGODKI

- maj 2022: predstavitev projekta šolskemu kolektivu, predstavitev projekta na spletni strani šole, spletni sestanki koordinatorja z mentorji

- junij 2022: reorganizacija projekta zaradi izstopa projektnega partnerja, spletni sestanki koordinatorja z mentorji, priprava programa

- avgust 2022:izdelava brošure/video posnetka o projektu, izdelava kanalov obveščanja in promocije projekta (facebook stran, instagram profil), spletni sestanki koordinatorja z mentorji

- september 2002: predstavitev projekta staršem, likovni natečaj za logotip projekta, izbor učencev za sodelovanje v projektu, spletni sestanki koordinatorja z mentorji, izvedba spletnega srečanja med učenci na daljavo (26.9.), predstavitev projekta na šolski oglasni deski, priprava opisa o sebi v angleščini ter risanje drugih učencev po opisih v angleščini, skica maskote projekta

 

PRVA MOBILNOST NA POLJSKEM – VARŠAVA

Prihod v VarsavoNa naši šoli poteka projekt Erasmus+ z naslovom We say that stop wasting. Z učenci smo se včeraj, 15.1.2023 odpravili na prvo izmenjavo na Poljsko, v Varšavo. Učenci in učitelji smo varno prispeli v glavno mesto Poljske v poznih večernih urah. Med potjo nam je bil namreč zaradi višje sile odpovedan vlak, na katerega bi morali prestopiti (Breclav-Varšava). Zato smo morali počakati na naslednjega. Pot smo sicer nadaljevali in kljub temu, da je bil vlak poln, uspešno in varno prišli na cilj. Kljub večerni utrujenosti, smo na poti s tramvajem do hotela, z zanimanjem in dobro voljo ujeli večerni utrip milijonskega mesta. Veselimo se novih dogodivščin prvega delovnega dne na partnerski šoli.   VEČ ˃˃˃


 ARHIV

erasmus plus 300x86

Obiskovalci

Na strani je 355 gostov in ni članov .