ZAPOSLENI

Ime in priimek

Opravlja delo

Jolanda Maruško

ravnateljica

Brigita Kolmanko

pomočnica ravnateljice v vrtcu

Silvestra Gomboc

pedagoginja

Veronika Bokan

tajnica

Barbara Škafar

vzgojiteljica

Sonja Pavlinjek

vzgojiteljica

Anita Pergar

vzgojiteljica

Suzana Kuvelja - bolniška

Katja Žižek - nadomeščanje

vzgojiteljica

vzgojiteljica

Edita Car pomočnica vzgojiteljice
Antonija Haužar pomočnica vzgojiteljice
Marjeta Fenos pomočnica vzgojiteljice

Anja Bratuša

Katija Kalina

projekt - Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju

15.6.2020 do 15.12.2020 - pomičnici vzgojiteljice

Simona Kerec

kuharica

Lilijana Bernad

kuharska pomočnica za vrtec in šolo

Silva Dervarič

Elizabeta Vogrinčič

čistilka

čistilka

Slavko Žalman

hišnik

Urška Bedič

program javnih del za vrtec in šolo

Mihaela Fras

program javnih del za vrtec in šolo

Daniel Lang

program javnih del za vrtec in šolo

Nina Rajbar

program javnih del za vrtec in šolo

Ksenija Valner

romska pomočnica – projekt: »Skupaj do znanja«