PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Zato si prizadevamo, da:
• otrok že ob vstopu v vrtec dobi dobre izkušnje, zato ga skupaj s starši uvajamo v novo okolje in odnose z novimi osebami, tako da ohranja občutek varnosti, saj so starši prevajalci otrokovih čustev;

• imajo starši možnost vključevanja v vzgojni proces s tem, da so seznanjeni z dogajanjem v vrtcu in so aktivni sooblikovalci in soizvajalci vzgojnega dela glede na letni načrt dela;

• imajo starši možnost vsakodnevnih stikov in razgovorov z vzgojnim osebjem;
• s starši gojimo odprt odnos in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, počutju in izvajanju dejavnosti v skupini;
• z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo starši in otroci, ravnamo odgovorno in zaupno;
• s spoznanji stroke starše seznanjamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja s predšolskim otrokom.
Oblike sodelovanja s starši so:
•pri uvajanju otrok v vrtec, priložnostni pogovori ob prihodu in  odhodu otrok

roditeljski sestanki,
• pogovorne ure,
•sodelovanje preko sveta staršev in sveta zavoda,

srečanje z babicami in dedki (spomladi) - vse skupine

ustvarjalna delavnice v mesecu decembru - vse skupine

ogled Čebeljega gradiča v Serdici - skupina "Čebelice"

obisk kmetije Benko v G. Črncih, ogled živali in sankanje - skupina "Čebelice"

zaključni piknik - skupina "Čebelice" v organizaciji staršev

športno srečanje s starši - skupina "Ježki"

vožnja z vlakom v Ljutomer (maj 2021) - skupina "Metuljčki" v organizaciji staršev

pohod s starši za Mali sonček (spomladi) - skupina "Metuljčki"

pohod s starši- Sotinski breg - skupina "Medvedki"

zaključek v Exspanu M. Sobota (maj) skupina "Metdvedki"- v organizaciji staršev

zaključna prireditev ob koncu šolskega leta na ravni vrtca

Vsa srečanja s starši in predvideno srečanje s starimi starši se bo izvajalo v skladu z ugodno epidemiološko sliko.

govorilne ure za starše bomo izvajali ob četrtkih od 16.00 do 18.00 in sicer:

Dogovorili smo se::

Starši se vpišejo v razpredelnico na oglasni deski in se držijo zapisane ure. Na pogovorno uro pridejo ob točnem času in počakajo zunaj pred vhodom vrtca, dokler se starš, ki je opravil pogovorno uro ne vrne iz skupine oz. ga pokliče vzgojiteljica.

Vzgojiteljica starša povabi k razgovoru, če sam ne pride vsaj enkrat letno.

 

22. 10. 2020                                                           18. 03. 2021

26. 11. 2020                                                           22. 04. 2021

21. 01. 2021                                                           27. 05. 2021   

25. 02. 2021                                                         

V mesecu, ko je roditeljski sestanek oz. predavanje za starše, takrat pogovorna ura odpade.