Vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Zato si prizadevamo, da:
• otrok že ob vstopu v vrtec dobi dobre izkušnje, zato ga skupaj s starši uvajamo v novo okolje in odnose z novimi osebami, tako da ohranja občutek varnosti, saj so starši prevajalci otrokovih čustev;

• imajo starši možnost vključevanja v vzgojni proces s tem, da so seznanjeni z dogajanjem v vrtcu in so aktivni sooblikovalci in soizvajalci vzgojnega dela glede na letni načrt dela;

• imajo starši možnost vsakodnevnih stikov in razgovorov z vzgojnim osebjem;
• s starši gojimo odprt odnos in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, počutju in izvajanju dejavnosti v skupini;
• z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo starši in otroci, ravnamo odgovorno in zaupno;
• s spoznanji stroke starše seznanjamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja s predšolskim otrokom.

Oblike sodelovanja s starši so:
•pri uvajanju otrok v vrtec, priložnostni pogovori ob prihodu in  odhodu otrok ,

roditeljski sestanki,pogovorne ure,sodelovanje preko sveta staršev in sveta zavoda,

božična delavnica ( vse skupine)

športno popoldne ( vse skupine),

zaključni piknik v organizaciji staršev ( skupina "Medvedki"),

zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Vsa srečanja s starši in predvideno srečanje s starimi starši se bo izvajalo v skladu s Priporočili NIJZ.

govorilne ure za starše bomo izvajali ob četrtkih od 16.00 do 18.00 in sicer:

Informacije se navezujejo na razvoj in napredek otroka. Sistem najavljanja bo ostal enak in sicer na oglasnih deskah bo izobešena razpredelnica. Glede na epidemiološko situacijo bomo starše o načinu pogovorne ure ( v živo, oz. preko zooma) obvestili po e pošti.

Vzgojiteljica starša povabi k razgovoru, če sam ne pride vsaj enkrat letno.

21. 10. 2021                                                           24. 03. 2022

25. 11. 2021                                                           21. 04. 2022

20. 01. 2022                                                           26. 05. 2022   

24. 02. 2022                                                         

V mesecu, ko je roditeljski sestanek oz. predavanje za starše, takrat pogovorna ura odpade.

Obiskovalci

Na strani je 487 gostov in ni članov .