• računalniške urice za otroke pred vstopom v šolo - Anita Pergar in Darko Fras ( strokovna pomoč).

 


B Projekti
V tem šolskem letu se bodo otroci vključevali v naslednje projekte:
- športno-gibalni projekt »MALI SONČEK« (skupine:  Ježki, Metuljčki, Medvedki);
- projekt »PRAVLJIČNI NAHRBTNIK« (skupine Čebelice, Ježki, Metuljčki, Medvedki l. 2017);
- PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (otroci pred vstopom v šolo);
- VARNO S SONCEM (vse skupine);
- EKO ŠOLA - VRTEC (vse skupine);
- SIMBIOZA GIBA (vse skupine);
-TRADCIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK in ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (vse skupine;

-ZNANJE O GOZDOVIH ( skupini "Metuljčki" in "Medvedki");

- RECIKLIRANA KUHARIJA ( skupina "Medvedki" - mentorica Marjeta Fenos;

- PASAVČEK

C Natečaji
- Sodelovanje na natečaju civilne zaščite Naravne in druge nesreče „ POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS“
in različni likovni natečaji, ki bodo razpisani med letom.

D Tekmovanja
- Cicivesela šola - skupina Medvedki (otroci pred vstopom v šolo).

E Dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci
Letos bomo ponudili dodatni program:
- plavalni tečaj v Termah Radenci (za otroke pred vstopom v šolo - pomladni čas ter v skladu  z  

  epidemiološko sliko.

F Da nam je lepše, skupaj:
- praznujemo rojstne dneve otrok,
- obeležimo pomembne dneve v RS Sloveniji,
- izvajamo: glasbene delavnice,
- naravoslovne dneve,
- pravljične ure,
- pohode…
- zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Izvajalci programov in dejavnosti:
• vzgojiteljice,
• pomočnice vzgojiteljic,
• pedagoginja,
• računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti,
• učitelji iz šole,
• zunanji sodelavci.

Obiskovalci

Na strani je 174 gostov in ni članov .