PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Dnevni program
Vrtec izvaja celodnevni program. Otrok je vključen v vrtec med 6.00 in 16.00 uro. Program obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Krajši program – cicibanove urice

Ta je namenjen otokom med četrtim in šestim letom, ki ne obiskujejo vrtca. Ta program se izvaja ob zadostnem številu otrok.

Prednostna naloga vrtca v šolskem letu 2022/23 je namenjena področju UMETNOST

Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja simbolov, ko v glasbi, plesu, risbi ,… ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega. V umetnosti lahko predstavi svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine.Področje umetnosti vključuje različne umetniške zvrsti: likovno ustvarjalnost, glasbo, ples, gledališče in film.

  Skupne teme na ravni vrtca

 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – 16. do 22.9.2022 pod sloganom «Živi zdravo. Potuj trajnostno.«, »Dan brez avtomobila« bomo obeležili – 22.9.2022

  MNOŽIČNI TEK OTROK Začni mlad, tekmuj pošteno“, 21. 9. 2022

 Atletska zveza Slovenije tudi letos pripravlja množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja.

obisk »TETKE JESEN« - 23.9.2022,

TEDEN OTROKA (3.10. do 9.10.2022)– pod sloganom «Razigran uživaj dan!«

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK - (18.11.2022),

VESELI DECEMBER – obisk DEDKA MRAZA – 21.12.2022, ob 10.uri.

PRIHOD »BABICE ZIME« - 21.12.2022,

TEDEN KULTURNIH DEJAVNOSTI - 1.2.2023 – 7.2.2023, proslava -7.2.2023 nastop otrok iz skupine »Sovice«,

PUSTOVANJE - 21.2.2023,

POZDRAV POMLADI in OBISK »GOSPODIČNE POMLAD« – 20. marec 2023,

DAN KNJIGE - 2.4.2023 (obeležimo 3.4.2023),

DAN ZEMLJE – 22.4.2023 naravoslovna urica v dogovoru s Krajinskim parkom Goričko (obeležimo 21.4.2023),

SREČANJE Z DEDKI IN BABICAMI - SIMBIOZA GIBA – spomladi

ZAKLJUČNA PRIREDITEV – 20. junij 2023

 

 Obogatitveni programi

Obogatitvene dejavnosti se bodo izvajale enkrat mesečno (od oktobra naprej) v dopoldanskem času, na ravni posamezne skupine.

skupina »Murenčki«

skupina »Čebelice«

skupina »Metuljčki«

skupina »Zajčki«  

skupina »Sovice«  

vzgojiteljica

Športni krožek

Glasbene urice

Plesno športni krožek

Pravljično – lutkovni krožek

Plesno - športni krožek

pom. vzgojiteljice

Pravljični krožek

Bibarije

Naravoslovno -eksperimentalni krožek

Eksperimentalni krožek

računalniške urice za otroke pred vstopom v šolo bo izvajala vzgojiteljica Sonja Pavlinjek strokovno pomoč bo nudil učitelj Darko Fras

Projekti

V tem šolskem letu se bodo otroci vključevali v naslednje projekte:

- športno-gibalni projekt »MALI SONČEK« (skupine: »Čebelice« in »Metuljčki« letnik 2020, »Zajčki« in »Sovice«;

- PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (otroci pred vstopom v šolo);

- PRAVLJIČNI »NAHRBTNIK« -družinsko bralni projekt otroci iz skupine »Murenčki«, »Čebelice«, »Metuljčki« «Zajčki« in »Sovice«letnik 2018;

- VARNO S SONCEM (vse skupine);

- EKO ŠOLA - VRTEC (vse skupine);

- SIMBIOZA GIBA (vse skupine);

- TRADCIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (vse skupine)

- PASAVČEK ( skupini »Zajčki« in »Sovice«)

- ŠTAFETA : EKO ( skupini »Zajčki« in »Sovice«)

- ZDRAVJE V VRTCU (vse skupine)

            Natečaji

- Sodelovanje na natečaju civilne zaščite Naravne in druge nesreče » Pomoč potrebujemo vsi« (do 24.2.2023)

in različni likovni natečaji, ki bodo razpisani med letom.

            Tekmovanja

- Cicivesela šola – skupina »Sovice« (otroci pred vstopom v šolo). Mentorica: Sonja Pavlinjek

Da nam je lepše, skupaj:
- praznujemo rojstne dneve otrok,
- obeležimo pomembne dneve v RS Sloveniji,
- izvajamo: glasbene delavnice,
- naravoslovne dneve,
- pravljične ure,
- pohode…
- zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Izvajalci programov in dejavnosti:
• vzgojiteljice,
• pomočnice vzgojiteljic,
• pedagoginja,
• računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti,
• učitelji iz šole,
• zunanji sodelavci.

Obiskovalci

Na strani je 179 gostov in ni članov .