PROJEKTI

V šolskem letu 2019/20 bomo sodelovali pri naslednjih projektih:

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.

 

PROJEKT

NOSILEC

Eko šola kot način življenja

Monika Paluc Zamuda

Shema šolskega sadja in zelenjave

Marjeta Rinderer

Rastem s knjigo

Nenad Dolgov

Zlati sonček

Marjeta Rinderer, Lidija S. Ketiš, Gabrijela Tivadar, Vid Ismajlovič

Krpan

Vid Ismajlovič

Policist Leon svetuje

Ivana Šadl, Miran Kuhar

Velikonočni zajček

Učitelji razredne stopnje

Puberteta tako in drugače

Verica Gomboc

Mednarodno sodelovanje šol

Vid Ismajlovič, Monika P. Zamuda, Monika Hajdinjak, Lea Skrivanek

Sodelovanje s Krajinskim parkom Goričko

Silvestra Gomboc, Monika Hajdinjak

Spoznaj, varuj, ohrani -Dediščina gre v šolo

Ljerka H. Podlesek, Damjan Kuzma

Simbioza giba

Vid Ismajlovič, Gabrijela Tivadar

Simbioza šole

Mateja Kociper

Dan brez avtomobila (22. september)

Učiteljice RP

Eko branje

Nenad Dolgov, Ljerka H. Podlesek

Evropska vas

Monika Hajdinjak

Slovenski kulturni praznik

Družboslovni aktiv

Obiskovalci

Na strani je 260 gostov in ni članov .