PROJEKTI

V šolskem letu 2022/23 bomo sodelovali pri naslednjih projektih:

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.

 

PROJEKT

NOSILEC

Eko šola kot način življenja

Monika Paluc Zamuda

Shema šolskega sadja in zelenjave

Marjeta Rinderer

Rastem s knjigo

Nenad Dolgov

Zlati sonček

Marjeta Rinderer, Lidija S. Ketiš, Gabrijela Tivadar, Vid Ismajlovič

Krpan

Vid Ismajlovič

Policist Leon svetuje

Ivana Šadl, Miran Kuhar

Velikonočni zajček

Učitelji razredne stopnje

Puberteta tako in drugače

Nina Sirk

Mednarodno sodelovanje šol

Erasmus+

Vid Ismajlovič, Monika P. Zamuda, Monika Hajdinjak, Lea Skrivanek

Sodelovanje s Krajinskim parkom Goričko

Silvestra Gomboc, Monika Hajdinjak

Spoznaj, varuj, ohrani -Dediščina gre v šolo

Nataša Krpič, Damjan Kuzma

Simbioza

Razredne učiteljice

Dan brez avtomobila (22. september)

Učiteljice RP

Eko branje

Nenad Dolgov, Nataša Krpič

Evropska vas

Monika Hajdinjak

Slovenski kulturni praznik

Družboslovni aktiv

Poskus nadarjeni – razvojno raziskovalni projekt v 4. in 6. razredu

Silvestra Gomboc

Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja - razvojno raziskovalni projekt v 8. in 9. razerdu

Silvestra Gomboc

Obiskovalci

Na strani je 178 gostov in ni članov .