TEČAJI

Poleg rednega pouka bomo ponudili tudi različne tečaje za katere bomo prejeli ponudbo.

Te dejavnosti se bodo odvijale ob zadostnem številu prijavljenih učencev. Plačniki so starši. Program izvajajo zunanji izvajalci in se ne odvija v času pouka.