KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2018/19
DATUMI, KI JIH NE SMETE SPREGLEDATI - OŠ Cankova

DATUM

OPIS DEJAVNOSTI

6. RAZRED

9. RAZRED

7. maj 2019

NPZ iz slovenščine.

 •  
 •  

9. maj 2019

NPZ iz matematike.

 •  
 •  

13. maj 2019

NPZ iz tujega jezika nemščine.

 •  

13. maj 2019

NPZ iz fizike.

 
 •  

3. junij 2019

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ.

 •  

3. junij - 5. junij 2019

Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge.

Učenci se skupaj s starši odločijo za presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedba).

 •  

5. junij 2019

Šola do tega roka posreduje RIC-u podatke o poizvedbah.

 •  

6. junij 2019

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ.

 •  

6.- 10. junij 2019

Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge.

Učenci se skupaj s starši odločijo za presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedba).

 •  

10. junij 2019

Šola do tega roka posreduje RIC-u podatke o poizvedbah.

 •  

14. junij 2019

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ.

 •  

24. junij 2019

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ.

 •  

 Več informacij lahko dobite pri ravnateljici in svetovalni službi na šoli ali jih najdete na:
- šolski spletni strani: www.oscankova.si,
- na spletni strani RIC-a: www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije.