ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA

NAZIV MENTOR RAZRED
Skupnost učencev Silvestra Gomboc 1.-9.r
Mladi člani RK Gabrijela Tivdar 3.-9.r
ŠŠD Vid Ismajlovič 1.-9.r