SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

 Logotip Shema solsko sadje zelenjava

 shema sol sadja1

Evropski sistem razdeljevanja sadja v šolah

Naša osnovna šola sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja
s finančno podporo Evropske unije.

V šolskem letu 2019/20 bomo zopet vključeni v shemo šolskega sadja.
Shema šolskega sadja pomeni sistem dodatnega razdeljevanja sadja in zelenjave v šoli. Za ta projekt dobimo finančno pomoč Evropske skupnosti in Republike Slovenije. Namen sheme je ustvariti trend povečevanja porabe sadja in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tvega je za bolezni sodobnega časa.
Z razdeljevanjem sadja in zelenjave dosegamo predvsem naslednje cilje:
-    navaditi otroke, da je uživanje sadja in zelenjave zelo pomembno za zdravje,
-    da si lahko tudi otroci iz socialno šibkejših družin privoščijo sadje oz. zelenjavo, ker ga sicer nimajo na voljo oziroma ne tako pogosto,
-    da se navadijo upoštevati higienske dobre navade – umiti sadje in zelenjavo pred zaužitjem,
-    da učence in okolico ozavestimo, da sedaj lahko izbirajo med različnimi načini pridelave sadja in zelenjave.
Slogan naše šole:  

shema sol sadja
Šol. leto: 2019/2020

Koordinatorka: Marjeta Rinderer

 

Povezava