NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverijo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno.

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta.

Septembra minister izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda določi največ štiri predmete za določitev tretjega predmeta.

V šolskem letu 2012/13 so to naslednji predmeti: geografija, zgodovina, tuji jezik, tehnika in tehnologija.

Marca minister objavi sklep o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta.

Učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja v rednem roku (maj), imajo pravico do opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v naknadnem roku (maj, junij).

ROKI ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Redni rok

DATUM

PREDMET

07.05.2013

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

09.05. 2013

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred

14.05.2013

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

14.05.2013

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

Naknadni rok - (samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku)

DATUM

PREDMET

30.05.2013

NPZ iz matematike

31.05.2013

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine

03.06.2013

NPZ iz tretjega predmeta

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi v srednjih šolah bodo 15. in 16. februarja 2013. Učenci 9. razredov so v petek 15.februarja 2013 pouka prosti in se udeležijo informativnega dne na izbranih srednjih šolah.

 

Obiskovalci

Na strani je 1791 gostov in ni članov .